ANA MENÜ

 

2 Temmuz 2008 Çarşamba

köyümüz hakkında bilgiler

ÇAKIR KÖYÜ’NÜN KONUMU

Erbaa’nın güneydoğusunda, ilçeye uzaklığı 13 km. olan, güneydoğusunda Ağcaalan batısında Hacıbükü, güneyinde ise Ocakbaşı ve Çeşmeli köyleri ile çevrili bir köydür.

TARİH
Köye ilk yerleşim 1896 yılında 6 hane olarak gerçekleşmiştir. Köyü ilk kuran aileler Çulfalar,Topallar, Delioğlanlar ve Çalıoğlanlar aileleridir.Şu anda köyde yaşayan nüfus yukarıda sayılan ecdadın torunlarıdır.

NÜFUS
2000 Yılında yapılan nüfus sayımında köyün nüfusu 607 iken
2006 yılında kaymakamlıkça yaptırılan hanelere numara verilmesi çalışmasında elde edilen verilere göre köydeki hane sayısı 1 1 1 nüfus ise 490 dır.Bu sayımdan da köyün iş imkanlarının yetersizliği nedeni

HAYVANCILIK
Köyde süt ve süt ürünleri ihtiyacını karşılamak amacıyla hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Ayrıca kurban bayramında satılmak amacıylada hayvancılık mevcuttur. Yine hemen her hane kümes hayvancılığı da yapmaktadır.

SAĞLIK
Köyde sağlık ocağı bulunmasına rağmen hemşire, ebe veya sağlık memuru bulunmamaktadır. Köylüler sağlık problemlerini ilçedeki sağlık kuruluşlarına giderek çözmektedir.Ulaşım problemi olmaması , köy yolunun tamamının asfalt olması ve köydeki araç sayısının fazlalığı nedeni ile herhangi bir sağlık probleminde en kısa zamanda ilçeye ulaşılabilmektedir.

2006 — 2007 eğitim öğretim yılında okulumuz öğretmenlerince düzenlenen proje çalışması ile köy halkı ilaç kullanımı hakkında bilgilendirilmektedir.

ARAZİ
Köyün arazisi kıraç, sulanamayan olduğundan su gerektirmeyen tütün ve buğday tarımı yapılmaktadır. Tütün köyün en önemli geçim kaynağıdır.Tarımsal faaliyetlerin temel ihtiyacı olan traktör hemen her hanede mevcuttur. Köyde 96 tane traktör bulunmaktadır. Tarım arazilerinin çoğunluğu tütün için ayrılmaktadır.Bunların yanı sıra her hane kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar evlerinin yakınındaki bahçelerde sebze ve meyve yetiştirmektedir.

COĞRAFİ YAPI
Köy ormanlık ve düz denilebilecek bir araziye sahiptir. Tarım arazileri köyün güne; ve kuzeyindeki düzlüklerdir. Köyde yaz aylarında su sıkıntısı yaşanabilmektedir.Yerleşim geniş bir arazide toplu olarak gözlenmektedir. Köyde artık ahşap bina yok denecek kadar azdır. Genelde betonarme ve iki katlı evler mevcuttur.

SOSYAL YAPI
Köyün okur yazarlık seviyesi düşüktür Erkekler çoğu zaman tarla ve bahçe işleri ile u bayanlar ise ev işleri ile ilgilenmektedir Köyde iş imkanı pek olmadığından çoğu zaman İstanbul başta olmak üzere Bursa , İzmir gibi büyük şerhlere d e göç vermektedir. Komşu köylere nispetle göç oranı Çakır köyünde düşüktür.
Köyde aile yapısı sağlam bir görünüm arz etmektedir.Boşanma durumu yok denecek kadar azdır.Köylüler evlilik için tercihlerini köy dışından yapmaktadırlar.Köy içinde veya akrabalar arasında evlilik çok azdır.

EĞİTİM –ÖĞRETİM


Köyde eğitim öğretim faaliyetleri ilk defa 1960 yılında devlet tarafından yaptırılan tek katlı, iki derslikli okul ile başlamıştır. Zamanla ihtiyaca binaen restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Şu anda ise 2001 yılında faaliyete geçen iki katlı, 8 derslikli, laboratuarı, konferans salonu ve teknoloji sınıfı ile oldukça modern, çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir binada eğitim öğretim devam etmektedir.2006 — 2007 eğitim öğretim yılında köydeki sağlık evi gerekli restorasyon ve çalışmalarla ana sınıfı olarak düzenlenmiş ve ana sınıfı faaliyete geçmiştir.

ANA MENÜ